SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

                                                   Przerwa świąteczna !

                                                 W czasie wiosennej przerwy świątecznej w dniach :

                                 18 , 19 i 23  kwietnia 2019 r.  zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej,

                                                      W tych dniach - nie ma wydawania obiadów !!!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza  w Dąbrowie Górniczej  informuje:

           Od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania  nasza szkoła prowadzi akcję strajkową, w związku z tym zajęcia dydaktyczne są zawieszone.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: 

1. język polski  – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie strony internetowej szkoły. Będę na bieżąco informował o wszelkich działaniach.
W czasie strajku:
1.      Zajęciami opiekuńczo –wychowawczymi zostaną objęci uczniowie zapisani do świetlic szkolnych (budynek A i B).
2.      Posiłki dla uczniów zapisanych wydawane są zgodnie z planem.
3.      W placówce zostaną przeprowadzone egzaminy:  gimnazjalny i ósmoklasisty.
4.      W przypadku zawarcia porozumienia z Rządem zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.