SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Jak  zadbać o własne bezpieczeństwo?

  1. Zawsze informuj rodziców, opiekunów gdzie będziesz przebywać.
  2. Nie oddalaj się zbyt daleko od domu.
  3. Unikaj miejsc grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe.
  4. Nie baw się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych np. tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany, zbiorniki wodne, ruchliwe ulice.
  5. Nie opowiadaj obcym osobom o sobie i swojej rodzinie, wyposażeniu domu, majątku.
  6. Nie otwieraj drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników.
  7. Nie wsiadaj do samochodów osób nieznanych.
  8. Nie nawiązuj kontaktu z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer.

WIĘCEJ ... [KLIKNIJ]