SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

 

 

 

Nr telefonu: 509-769-146

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 22 informuje, 

że dyżury specjalistów poradni w ramach uruchomionego nr telefonu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży będą się odbywały w: 

  • poniedziałki - godz. 17.00 - 18.00 
  • wtorki - godz. 17.00 - 18.00 
  • czwartki - godz. 14.00 - 15.00.

Dyrektor PPP informuje również, że na stronie internetowej poradni:

 www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce WSPOMAGANIE znajdziecie Państwo imiona i nazwiska aktualnych opiekunów Państwa placówki, delegowanych przez dyrektora poradni do koordynowania współpracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z nauczania zdalnego. 

Z koordynatorami prosimy kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu 8.00 — 15.00 pod numerami telefonów: 

  • 32 262-38-11 
  • 32 262-53-50.
Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF