SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

      Świetlica szkolna to miejsce, w którym dzieci mogą bezpiecznie   

                       spędzać czas przed lekcjami i po lekcjach.                                              

Wspiera rozwój dziecka i stwarza mu właściwe warunki wychowawcze.

                                                           

To zrzeszenie uczniów danej szkoły (klasy),                                                                                                          powołane w celu rozwiązywania zadań, dotyczących życia szkolnego uczniów.

Rada rodziców to rodzaj organu szkolengo, który reprezentują rodzice uczniów naszej szkoły.

Jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych

z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF