SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Kinga Sołtysik

 Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców: Pani Aleksandra Konderak

   

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34

 

Genin Noble Bank SA

 

94 1560 1010 2148 2089 4010 0001

 

W tytule wpłaty proszę umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia.


W dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 18.00  odbędzie się w budynku B zebranie Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 8.

 

w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia.

Godzina

Przedmiot

Prowadzący

Sala

Poniedziałek

 

13.40-14.25

J. polski

mgr A. Michalak

105

Środa

16.20-17.05

J. polski

mgr A. Mikulska

19

Poniedziałek

15.30-16.15

J. polski

Kl. VI i VII

mgr M. Chmielowiec

 

 

Poniedziałek

14.35-15.20

J. polski

Kl. V

mgr M. Zwierzchowska

 

Czwartek

14.35-15.20

J. polski

mgr M. Bober

 

Czwartek

8.00-8.45

J. polski

mgr I.  Nowak

103

Poniedziałek

15.30-16.15

J. angielski kl.V

mgr A.  Kaługa

 

Wtorek

16.15-17.00

J. angielski

mgr M. Duda

 

Środa

14.30-15.15

J. angielski

mgr A. Wach

 

Czwartek

14.30-15.15

J. angielski

mgr M.  Kobińska

 

Piątek

14.35-15.20

J. angielski

mgr M.  Piaskowska-Grela

 

Wtorek

14.35-15.20

J. niemiecki

Lic. E. Ogonowska

 

Wtorek

16.15-17.00

j. niemiecki

mgr A. Szymańska-Rękas

 

Poniedziałek

15.30-16.15

Matematyka

Fizyka

mgr H. Dąbrowska

 

Wtorek

14.35-15.20

Matematyka

mgr A. Janowska

 

Wtorek (pierwszy i trzeci w m-cu)

15.30-16.15

Matematyka

 

mgr. B .Celińska

 

Środa

15.30-16.15

Matematyka

Kl. V

mgr K. Niewiara

 

Wtorek

14.35-15.20

Geografia

mgr M. Słaboń

106

Czwartek

14.30-15.15

Biologia

mgr A. Trzęsicka

 

Poniedziałek

15.30-16.15

Chemia

mgr M. Szarawarska

200

Wtorek

15.30-16.15

Historia

Wos

mgr M. Katolik-Radovac

 

Wtorek

Czwartek

14.35-15.20

14.35-15.20

Historia

Wos

mgr E. Kryńska

19

Piątek 14.35-15.20 Informatyka mgr B. Sakowska 202

 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po kl. VIII z j. polskiego:

Poniedziałek 8.00-8.45 mgr M. Chmielowiec

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki:

Piątek 14.35-15.20  mgr B. Szurma

 

Pedagog-zajęcia terapeutyczne mgr J. Drąg

Wtorek 16.15-17.00

Piątek 8.00-8.45     sala 207

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Dzień tygodnia.

Godzina

Przedmiot

Prowadzący

Sala

Poniedziałek

 

14.35-15.20

J. polski

mgr A. Michalak

105

Środa

15.30-16.15

J. polski

mgr A. Mikulska

19

Poniedziałek

13.40-14.25

J. polski

mgr M. Zwierzchowska

 

 

Czwartek

13.40-14.25

J. polski

 

mgr M. Bober

 

 

Poniedziałek

14.35-15.20

J. angielski

mgr A. Kaługa

 

Poniedziałek

14.35-15.20

J. angielski

mgr M. Piaskowska-Grela

 

Środa

8.00-8.45

J. angielski

mgr M. Kobińska

 

Wtorek

17.10-17.55

J. niemiecki

mgr A. Szymańska-Rękas

 

Czwartek

14.35-15.20

J. niemiecki

Lic. E. Ogonowska

 

Wtorek

14.35-15.20

Fizyka

mgr H. Dąbrowska

201

Poniedziałek

14.35-15.20

Matematyka

mgr A. Janowska

 

Wtorek

8.00-8.45

Matematyka

VIII B

mgr B. Szurma

 

Środa

14.35-15.20

Matematyka

Kl.V

mgr K. Niewiara

107

Wtorek (drugi i czwarty w m-cu)

15.30-16.15

Matematyka

mgr B. Celińska

 

Wtorek

15.30-16.15

Geografia

mgr M. Słaboń

106

Poniedziałek

14.30-15.15

Biologia

mgr A. Trzęsicka

 

Poniedziałek

14.35-15.20

Chemia

mgr M. Szarawarska

200

Czwartek

14.35-15.20

Chemia

mgr A. Kusz

 

Piątek

15.30-16.15

Historia/Wos

mgr M. Katolik-Radovac

 

Czwartek

13.40-15.25

K. plastyczne

mgr I. Więcław

 

Wtorek

14.35-15.20

Zespół Wokalny "Słowiki"

mgr B. Szczepańska

107

Piątek 15.30-16.15 Informatyka mgr B. Sakowska 202
Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF