SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ       32 264 19 80

Nowości w galerii

 
 
 

Godziny otwarcia obiektu sportowego

W OKRESIE: WIOSNA - JESIEŃ
(KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   2030  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   2030   boisko ogólnodostępne


W OKRESIE: ZIMA
(LISTOPAD- MARZEC)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   1800  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   1800   boisko ogólnodostępne

W okresie WAKACJI i FERII ZIMOWYCH obiekt otwarty odpowiednio, jak w soboty i niedziele.
(Zarządca zastrzega sobie możliwość obowiązywania odrębnego harmonogramu korzystania z obiektu.) 
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 8 im. A. MICKIEWICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza

BUDYNEK  A:    ul. Krasińskiego 34

                           tel/fax : 32 2641980

BUDYNEK  B:    ul. Wyspiańskiego 1

                           tel/fax : 32 2642685

e-mail : sp8dabrowag@interia.pl

 
 
 
INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


,,Największą głębię znajdziesz w oceanie;
największą mądrość - w nauce."
/przysłowie chińskie/

Szkoła Podstawowa nr 8 im Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje prężnie od 1953r. w dwupiętrowym budynku  przy ul. Krasińskiego 34. W roku 2017 do szkoły włączono budynek Gimnazjum nr 4 znajdujący się przy ul. Wyspiańskiego 1. Dzięki temu uczniowie uczą się na jedną zmianę. Klasy I - IV przebywają w budynku A przy ul. Krasińskiego 34, natomiast klasy V - VII i klasy gimnazjalne - w  budynku B przy ul. Wyspiańskiego 1.

Siedzibą szkoły jest miasto - Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim.

Szkoła działa na zasadach jednostki budżetowej.

Stanowisko Dyrektora Szkoły objął w roku 2017 mgr Edward Czaja.

Wicedyrektorem Szkoły od roku 2016 jest mgr Agnieszka Kusz oraz od roku 2017 mgr Zdzisław Rogóż.
          

Nasi uczniowie mają do dyspozycji:
 • Boiska szkolne wielofunkcyjne

 • Plac zabaw

 • Sale gimnastyczne z bogatym sportowym wyposażeniem

 • Salę rekreacyjną

 • Basen

 • Pomoc pedagoga, psychologa, logopedów, surdopedagoga, tyflopedagoga

 • Świetlice szkolne

 • Stołówki

 • Biblioteki szkolne z centrum multimedialnym

 • Pracownie komputerowe

 • Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 • Sale lekcyjne wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, również dla dzieci sześcioletnich oraz sprzęt audiowizualnyCo nas wyróżnia?

Szkoła Podstawowa nr 8 w Dąbrowie Górniczej jest placówką oświatową położoną w centrum miasta – w pobliżu Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej. Kształtujemy nowoczesny model absolwenta, którego wyposażamy w odpowiednie umiejętności niezbędne we współczesnym świecie.


Niepodważalne sukcesy
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2003/2004 uzyskała CERTYFIKAT "SZKOŁY Z KLASĄ". Certyfikat ten został nadany szkole przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2006/2007 uzyskała "CERTYFIKAT ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE". Certyfikat został nadany szkole przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
 • W roku szkolnym 2011/2012, dokładnie dn. 5 listopada 2011r. Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała z rąk minister edukacji narodowej Katarzyny Hall KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Dzięki uzyskaniu tegoż Certyfikatu, włączono naszą jednostkę do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia.
 • W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała tytuł "PRZYJAZNA SZKOŁA", który wskazuje na stworzenie przyjazn ej atmosfery i warunków rozwoju dla uczniów i nauczycieli w naszej szkole.
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2014/2015 uzyskała tytuł "BEZPIECZNA SZKOŁA", nadany przez Studium Prawa Europejskiego.
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 zawsze chętnie uczestniczą w konkursach międzynarodowych (np. matematyczne), ogólnopolskich (np. polonistyczne), regionalnych, miejskich oraz wewnątrzszkolnych, starając się zdobyć jak najlepsze wyniki i zająć jak najwyższe miejsca.


  Nasza oferta edukacyjna:
 • edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania sześciolatków
 • nauczanie języka angielskiego od klasy I
 • zajęcia komputerowe od klasy I
 • nowoczesne programy wychowawcze i profilaktyczne


Naszym uczniom zapewniamy:
 • bardzo bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia o charakterze artystycznym: wokalne, taneczne, teatralne
 • zdobycie karty rowerowej
 • naukę drugiego języka obcego, mianowicie w klasach V – VII jest prowadzony także język niemiecki.
.