SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ       32 264 19 80

Nowości w galerii

 
 
 

Godziny otwarcia obiektu sportowego

W OKRESIE: WIOSNA - JESIEŃ
(KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   2030  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   2030   boisko ogólnodostępne


W OKRESIE: ZIMA
(LISTOPAD- MARZEC)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   1800  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   1800   boisko ogólnodostępne

W okresie WAKACJI i FERII ZIMOWYCH obiekt otwarty odpowiednio, jak w soboty i niedziele.
(Zarządca zastrzega sobie możliwość obowiązywania odrębnego harmonogramu korzystania z obiektu.) 
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 8 im. A. MICKIEWICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza

BUDYNEK  A:    ul. Krasińskiego 34

                           tel/fax : 32 2641980

BUDYNEK  B:    ul. Wyspiańskiego 1

                           tel/fax : 32 2642685

e-mail : sp8dabrowag@interia.pl

 
 
 


Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34:

Genin Noble Bank SA

94 1560 1010 2148 2089 4010 0001


W tytule wpłaty proszę umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 


Zarząd Rady Rodziców

 PRZEWODNICZĄCA:         Kinga Sołtysik            klasa  I a

 WICEPRZEWODNICZĄCE:     Aleksandra Konderak         klasa    IV a 
                                       
Katarzyna Skóra                klasa gimnazjalna   III b 
SEKRETARZ/SKARBNIK:         Agnieszka Sarnicka-Mika      klasa gimnazjalna    II c  

Pozostały skład Rady Rodziców:

 1. Magdalena Mosz                   klasa    I b
 2. Marcin Bachowski                  klasa   II a
 3. Monika Banasik                     klasa  III a
 4. Urszula Boberek                    klasa  III b
 5. Agnieszka Musiałek               klasa  III c   
 6. Tomasz Piątek                       klasa  III d
 7. Anna Duraj-Skóra                  klasa  III e
 8. Iwona Ziółko                          klasa   IV b
 9. Agnieszka Wójtowicz             klasa  IV c
 10. Zbigniew Ziębacz                   klasa  IV d
 11. Anna Kazibudzka                  klasa   IV e 
 12. Edyta Percik                          klasa    V a
 13. Ireneusz Witas-Tryjański       klasa    V b
 14. Michał Robak                         klasa    V c                           
 15. Agata Ściuba                         klasa   VI a
 16. Zdzisława Wojsa                    klasa   VI b
 17. Magda Gładkowska                klasa  VII a
 18. Aneta Muszyńska                   klasa  VII b
 19. Bożena Kuźniak                      klasa  VII c
 20.    klasa gimnazjalna    II a
 21. Katarzyna Bartyzel                  klasa gimnazjalna     II b 
 22. Anna Śledrzewska                  klasa gimnazjalna     II d 
 23. Agnieszka sienkiewicz-Ćwik   klasa gimnazjalna     II e 
 24. Jerzy Majchrowski                   klasa gimnazjalna   III a 
 25. Marzena Molenda                    klasa gimnazjalna   III c
 26. Monika Stankiewicz              klasa gimnazjalna   III d 


Rada Rodziców oprócz decydowania  w sprawach organizacji życia w szkole, podejmuje uchwały:

 •  dotyczące organizacji pracy szkoły,
 • dotyczące opiniowania i uchwalenia planu finansowego i planu funduszów Rady Rodziców,
 • mających istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły i realizację procesu edukacyjnego.

Członkowie Rady Rodziców uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych i środowiskowych, organizowanych przez szkołę.
 

Punkt konsultacujny dla Rodziców

SKŁADANIE PROPOZYCJI, WNIOSKOWANIE O PRZEPROWADZENIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W CELU JESZCZE LEPSZEJ WSPÓŁPRACY NA LINII

RODZIC - SZKOŁA

Konsultacje prowadzą:

 PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW              Kinga Sołtysik

Terminy spotkań:

           w godz. 
 

.