SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ       32 264 19 80

Nowości w galerii

 
 
 

Godziny otwarcia obiektu sportowego

W OKRESIE: WIOSNA - JESIEŃ
(KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   2030  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   2030   boisko ogólnodostępne


W OKRESIE: ZIMA
(LISTOPAD- MARZEC)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   1800  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   1800   boisko ogólnodostępne

W okresie WAKACJI i FERII ZIMOWYCH obiekt otwarty odpowiednio, jak w soboty i niedziele.
(Zarządca zastrzega sobie możliwość obowiązywania odrębnego harmonogramu korzystania z obiektu.) 
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 8 im. A. MICKIEWICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza

BUDYNEK  A:    ul. Krasińskiego 34

                           tel/fax : 32 2641980

BUDYNEK  B:    ul. Wyspiańskiego 1

                           tel/fax : 32 2642685

e-mail : sp8dabrowag@interia.pl

 
 
 

 

mgr  Agnieszka Kaługa

 

             Działania samorządu uczniowskiego wspiera w szkole rzecznik praw ucznia, który reprezentuje interesy uczniów wobec organów szkoły. Rzecznik wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Kadencja rzecznika praw ucznia trwa dwa lata.  
          Funkcję rzecznika praw ucznia w  naszej szkole  pełniła w poprzednich latach, przez cztery kadencje, Justyna Piwowarczyk, która jest również nauczycielem języka angielskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż rzecznik praw ucznia Justyna Piwowarczyk trzy razy otrzymała zaszczytny tytuł Nauczyciela Przyjaciela, przyznawany przez uczniów naszej szkoły w corocznym plebiscycie.

           W roku szkolnym 2016/2017 społeczność uczniowska wybrała na rzecznika praw ucznia panią mgr Agnieszkę Kaługę. GRATULUJEMY!!!
       
        Do zadań rzecznika należy przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkole. To również interweniowanie w razie naruszenia tych praw i udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym w szkole trybem postępowania. Rzecznik praw ucznia działa w oparciu o Statut Szkoły, który jest zbiorem przepisów regulujących zadania i sposób działania szkoły jako placówki oświatowej.
 Zadaniem rzecznika jest również informowanie uczniów o przysługujących im prawach, ale też obowiązkach i sposobach ich egzekwowania.
 Informacje dotyczące:
·        praw dziecka
·        praw człowieka
·        obowiązków i praw uczniów
stanowią ekspozycję stałą na tablicy ogłoszeń rzecznika praw ucznia, tak zwany Katalog Praw Dziecka, jak również na tablicy informacyjnej opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  Rzecznik praw ucznia jest również  członkiem Komisji do spraw Pomocy Materialnej,  bierze także  udział w pracach  Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
 
         Uczniowie mają możliwość konsultowania spornych kwestii i zgłaszania wątpliwości w trakcie cotygodniowych dyżurów Rzecznika.

W roku szkolnym 2017/2018 pani Agnieszka Kaługa pełni dyżur w każdy

P    
                              od godziny   do godziny  
 
 
 
 

.