SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ       32 264 19 80

Nowości w galerii

 
 
 

Godziny otwarcia obiektu sportowego

W OKRESIE: WIOSNA - JESIEŃ
(KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   2030  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   2030   boisko ogólnodostępne


W OKRESIE: ZIMA
(LISTOPAD- MARZEC)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   1800  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   1800   boisko ogólnodostępne

W okresie WAKACJI i FERII ZIMOWYCH obiekt otwarty odpowiednio, jak w soboty i niedziele.
(Zarządca zastrzega sobie możliwość obowiązywania odrębnego harmonogramu korzystania z obiektu.) 
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 8 im. A. MICKIEWICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza

BUDYNEK  A:    ul. Krasińskiego 34

                           tel/fax : 32 2641980

BUDYNEK  B:    ul. Wyspiańskiego 1

                           tel/fax : 32 2642685

e-mail : sp8dabrowag@interia.pl

 
 
 

Motto:

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działaj, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Janusz Korczak


Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd 
jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów 
klasowych.
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie 
obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego 
włączania się w działalność szkoły.
4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie
z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
5. Przedstawianie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wniosków
i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem 
praw ucznia.
6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej 
lub mających trudności w nauce.

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

              w roku szkolnym 2017/2018

       Budynek A                                            - mgr JUSTYNA PIWOWARCZYK

       
Budynek B                                            - mgr MARTA DUDA
                                                                    
- mgr ALEKSANDRA KOZŁOWSKA

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                      w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący: Dominik Mickiewicz
Zastępca: Jesica Religa
Skarbnik: Nicole Morawska
Skryba: Gabriel Skrobol

   

                                                                            

Do pobrania: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO       

ROK SZKOLNY 2015/2016

 A n d r z e j k i    

 
   W dniu 31.11.2015r w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Andrzejek.Podczas trwania zabawy odbył się konkurs na najciekawsze przebranie związane z wróżbą, magią i czarami.

Laureatkami konkursu zostały :
I miejsce Weronika Olszacka V b
II miejsce Eliza Bekus V a
III miejsce Oliwia Jurkowska IV b 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.       

                                      

ROK SZKOLNY 2014/2015

HALLOWEEN


W NASZEJ SZKOLE        

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego zrealizował w dniu 31.10.2014r. konkurs dla uczniów klas III–VI "Dzień szalonych strojów - NASZ SZKOLNY HALLOWEEN"Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października. U nas celemzabawy było wdrożenie uczniów do wspólnych zabaw; zaznajomienie z zasadami zdrowej rywalizacji; doskonalenie umiejętności zgodnego współżycia z ludźmi. W trakcie konkursu uczniowie powinni byli dostosować się przebraniem, maską lub makijażem, ewentualnie dziką fryzurą do hasła wyznaczonego przez SU. W wyniku konkursu – jednogłośnie wygrał uczeń klasy VI c – MATEUSZ  MARZEC, który włożył w swój nowy image wiele czasu, pracy i zniszczonej garderoby. BRAWO!!!!!!!!!!!!!

OPIEKUN SU – ANNA CISZEWSKA


 

 
 
.