SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ       32 264 19 80

Nowości w galerii

 
 
 

Godziny otwarcia obiektu sportowego

W OKRESIE: WIOSNA - JESIEŃ
(KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   2030  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   2030   boisko ogólnodostępne


W OKRESIE: ZIMA
(LISTOPAD- MARZEC)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
800 -   1630  planowane zajęcia sportowe
 dla uczniów z placówki
1630 -   1800  boisko ogólnodostępne

SOBOTA - NIEDZIELA
800 -   1800   boisko ogólnodostępne

W okresie WAKACJI i FERII ZIMOWYCH obiekt otwarty odpowiednio, jak w soboty i niedziele.
(Zarządca zastrzega sobie możliwość obowiązywania odrębnego harmonogramu korzystania z obiektu.) 
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 8 im. A. MICKIEWICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza

BUDYNEK  A:    ul. Krasińskiego 34

                           tel/fax : 32 2641980

BUDYNEK  B:    ul. Wyspiańskiego 1

                           tel/fax : 32 2642685

e-mail : sp8dabrowag@interia.pl

 
 
 

     Świetlica szkolna funkcjonująca w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 w budynku A i od 7.00 do 16.30 w budynku B.
     Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy, który powstaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
                                                                        
    Staramy się również aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań. Wychowawcy świetlicy prowadzą koła zainteresowań takie jak : kulinarne, teatralne i taneczne.
   W świetlicy prowadzone są zajęcia poszerzające wiedzę, artystyczne, ruchowe i umuzykalniające. Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywana jest technologia komputerowa i informacyjna oraz korzystanie z edukacyjnych programów multimedialnych.


    Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Wyrabiamy u naszych wychowanków umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania oraz  rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 KONTRAKT
 


DOKUMENTY DO POBRANIA:


 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
                    NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - budynek A

  

 Umowa na świadczenie usługi żywieniowej - budynek A


  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
                     NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 - budynek B


   Umowa na świadczenie usługi żywieniowej - budynek B

 


Szkolny Konkurs Recytatorski
„ Przyjaźń w wierszach dla dzieci

         Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy. Te słowa Jana Pawła II były hasłem tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego przez świetlicę szkolną w dniu 31.05.2017r, którego koordynatorem była pani Danuta Czechowicz.
       Jury, oceniające zgodność z tematem, opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji, stanęło przed niełatwym wyborem. Dzieci , które pięknie recytowały wzruszające strofy o przyjaźni, zostały nagrodzone gromkimi brawami.
         Najlepszymi z najlepszych okazali się:

I miejsce oraz Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły i Przewodniczącej Rady Szkoły –         
                               Angelika Zając, kl. Ia
                               Wiktoria Bondka, kl. IId
 
II miejsce –   Julia Ksiądzyna, kl. IId
 
III miejsce – Małgorzata Zdżała, kl.IIId
 
Wyróżnienie – Jagoda Hińcza kl. Ia,
                       Radosław Woliński kl. Ia

Gratulujemy!!!


Zabawa jest dobra na wszystko – karnawał w świetlicy szkolnej

W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara – strojów pięknych co niemiara!

            Aby tradycji stało się zadość, dnia 13 stycznia 2017r. w naszej świetlicy odbył się bal karnawałowy. Wszyscy chętni uczniowie, uczęszczający do świetlicy, wzięli udział w zabawie. Poprzedziły ją emocjonujące przygotowania: świetliki samodzielnie tworzyły maski, przygotowywały „salę balową” i dekoracje. W przygotowania włączyli się także rodzice, którzy zadbali o smaczny poczęstunek.  Wspólna praca była również okazją do rozmowy o pamiętnych balach karnawałowych  i wymarzonych strojach.
            Wreszcie można było cieszyć się z efektów tych wysiłków. W czasie balu nie zabrakło wspólnych tańców, zabaw oraz konkursów przeplatanych słodkim poczęstunkiem. Uczestnicy zabawy wystąpili w pięknych przebraniach (mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej na tę okazję „świetlicowej wypożyczalni strojów”), bawiąc się w rytm muzyki.    


"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów.

Jan Paweł II

Pomagamy potrzebującym

           Już po raz czwarty społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej przyłączyła się do akcji charytatywnej „Graj i pomagaj”, organizowanej przez fundację „Dar serca”. Jak zwykle nasi uczniowi i ich rodziny nie zawiedli. Przygotowane przez nich świąteczne ozdoby (m.in. stroiki, bombki, kartki świąteczne) sprzedawane były w czasie kiermaszu zorganizowanego 4 grudnia 2016r. w hali widowiskowo – sportowej „Centrum”.
            Dochód z akcji przeznaczony zostanie na dofinansowanie „zielonych szkół” dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
              Jednocześnie Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszą świąteczną ozdobę wykonaną na kiermasz.
       Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji charytatywnej „Graj i pomagaj”, poświęcili swój czas i okazali serce potrzebującym serdecznie dziękujemy.

Wicedyrektor szkoły  mgr Agnieszka Kusz,
Wychowawcy świetlicy,
Opiekun Samorządu Uczniowskiego  mgr Justyna Piwowarczyk
Rzecznik Praw Uczniów mgr  Agnieszka Kaługa


      Sukces wychowanki świetlicy     

Wychowankowie świetlicy szkolnej bardzo chętnie wykonują prace plastyczne, rozwijając tym samym swoje zdolności i artystyczne zainteresowania, a także odnosząc  sukcesy w konkursach. Kolejne znaczące osiągnięcie odnotowaliśmy za sprawą Wiktorii Panasz, uczennicy kl. IIIe, która zdobyła II miejsce w Miejskim Konkursie „Kolorowe Dary Jesieni”.

       Laureatce i jej opiekunowi Pani Agnieszce Kusz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


I Szkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów

Pitagoras

        Dnia 1 grudnia 2016 roku w świetlicy szkolnej rozbrzmiewały dźwięki znanych kolęd i bożonarodzeniowych pieśni. Wszystko za sprawą I Szkolnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych, który wprowadził nas w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
    Konkurs ten ma na celu kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, integrację społeczności szkolnej, rozbudzanie zainteresowań muzycznych uczniów oraz prezentację ich talentów artystycznych. Wszystkie wystąpienia publiczność – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, ich rodziny i nauczyciele - nagradzała gromkimi brawami.
     Komisja konkursowa oceniając występujących brała pod uwagę: poprawność wykonania (dykcja, intonacja, opanowanie pamięciowe tekstu), dobór repertuaru, pomysłowość i oryginalność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.
            Oto lista laureatów tegorocznej edycji konkursu:

Klasy I – III
Soliści
I miejsce – Zofia Gardjew, kl. IIId
II miejsce – Helena Gach, kl. IIc
III miejsce– Wiktoria Bondka, kl. IId
Zespoły
I miejsce – Krótkie nuty,kl. IIe
Wyróżnienie– Super czwórka, kl. IIIc
Wyróżnienie Tęczowe serca, kl. IIIb
Klasy IV – VI
Soliści
I miejsce – Julianna Kowalska, kl. Vb
II miejsce – Tymoteusz Jędryszczak, kl. Vb
Wyróżnienie– Marta Gregorczuk, kl. IVc
Wyróżnienie – Natalia Błaszkiewicz, kl. IVc
Zespoły
I miejsce – Gitara siema, kl. VIa, VIb
II miejsce – Duet: Weronika Bondel, Gabriela Kucybała, kl. VIa
III miejsce– Duet: Weronika Kwiatkowska, Laura Solipiwko, kl. VIc

Zwycięzcom gratulujemy!
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w czasie szkolnych Jasełek.


Miejski Konkurs Plastyczno - Techniczny „Dbam o moje środowisko” rozstrzygnięty...

       Tegoroczna edycja organizowanego przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 8 konkursu „Dbam o moje środowisko” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów dąbrowskich szkół. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy przestrzennej (rzeźby, makiety, instalacji) z materiałów tradycyjnie uznawanych za odpady.
          Młodzi artyści – ekolodzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i twórczym ujęciem tematu. Komisja konkursowa podziwiała wykonane z niezwykłą starannością oraz wymagające dużego nakładu pracy: rzeźby bałwana, lalek, zwierząt, przedmiotów codziennego użytku i bajkowych postaci, makiety zamków, stadionów sportowych, znanych budynków i miejsc. Jury, wybierając zwycięskie prace, stanęło przed trudnym zadaniem.
            Podsumowanie konkursu „Dbam o moje środowisko” odbyło się dnia 1 grudnia 2016 roku w szkolnej sali rekreacji. Zaproszeni na uroczystość dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 Pani Ewa Palonka – Spisak, metodyk Pani Wanda Strąk, nagrodzeni uczniowie, ich nauczyciele i rodzice mieli okazję zobaczyć przedstawienie pt. „ SOS – to Ziemia woła ludzi...” w wykonaniu wychowanków świetlicy oraz zespołu wokalnego „Słowiki”. Po części artystycznej nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.
Oto laureaci tegorocznej edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno – Ekologicznego „Dbam o moje środowisko” :
kategoria kl. I – III:
I miejsce – Jakub Sperka (Szkoła Podstawowa nr 30)
II miejsce – Nikole Niziórska (Zespół Szkół Muzycznych)
III miejsce – Michał Maciaś ( Szkoła Podstawowa nr 3)
kategoria kl. IV – VI
I miejsce – Zuzanna Ćwik ( Szkoła Podstawowa nr 12)
II miejsce – Oliwia Gąsior ( Katolicka Szkoła Podstawowa)
III miejsce – Oliwier Gajkiewicz ( Katolicka Szkoła Podstawowa)
wyróżnienie – Kamil Szul ( Szkoła Podstawowa nr 12)
wyróżnienie – Filip Bagnicki ( Katolicka Szkoła Podstawowa)
Zwycięzcom oraz ich opiekunom gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział w naszym konkursie.
Do zobaczenia za rok …

2015/2016,,DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

       Dnia 21.01.2016 roku w świetlicy szkolnej odbył się uroczysty występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. W przedstawieniu wzięli udział wychowankowie świetlicy, tzn. uczniowie klas I – III.
         Występ rozpoczęło serdeczne przywitanie przybyłych Gości, które wypowiedziała jedna z najmłodszych uczestniczek. Część artystyczna składała się z humorystycznych wierszy, wielu piosenek oraz najważniejszego elementu – złożenia licznych życzeń oraz wręczenia Gościom własnoręcznie zrobionych prezentów. Najbardziej żywiołowym momentem z całego występu okazało się zakończenie, podczas którego nasi uczniowie poprosili Babcie i Dziadków do tańca, a następnie przy akompaniamencie muzyki, wspólnie ,,dali się porwać” w rytm melodii.
  Uroczyste spotkanie przygotowane przez wychowawców świetlicy wraz z podopiecznymi, cieszyło się ogromnym uznaniem ze strony osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Seniorzy oglądając występ swoich pociech, ze smakiem kosztowali słodkiego poczęstunku, jednocześnie przypatrując się przepięknej dekoracji świetlicy, wśród której nie można było nie zauważyć niezwykłych portretów Babć i Dziadków. Żadna z osób nie potrafiła ukryć swojego wzruszenia, a słowom podziękowań i zachwytu nie było końca.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  MIEJSKIEGO KONKURSU
,,DBAM O MOJE ŚRODOWISKO”
 

     Dnia 11.12.2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, został rozstrzygnięty Miejski Konkurs "Dbam o moje środowisko". 
Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych z Dąbrowy Górniczej. Wszystkie prace spełniały warunki regulaminu.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

  • mgr Agnieszka Kusz – przewodnicząca,
  • mgr Anna Dębska,
  • mgr Karolina Sakowicz.

Zgodnie z regulaminem, jurorzy podczas oceniania prac, brali pod uwagę poniższe kryteria:

  • zgodność z tematem,

  • pomysłowość, kreatywność oraz staranność wykonania prac,

  • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu.

Wynik konkursu

Zwycięzcy:
I miejsce – Jan Bochnak SP nr 31, opiekun mgr Agata Pasamonik.
II miejsce – Natalia Galiśkieiwcz SP nr 31, opiekun mgr Dorota Rak.
III miejsce – Nadia Kuna SP nr 12, opiekun mgr Grażyna Kubiczek.
 
Wyróżnienia:
- Zuzanna Brzęczek SP nr 31, opiekun mgr Bożena Kubica,
- Krystian Kolano SP nr 5, opiekun mgr Beata Podgórska,
- Anastazja Dudzik SP nr 17, opiekun mgr Małgorzata Kuciak. 


Spotkanie z książką

      Dnia 7 października 2015 roku wychowankowie świetlicy szkolnej uczestniczyli w warsztatach czytelniczych ,,Spotkanie z książką”, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej. Koordynatorkami  ze strony  SP8 były: kierownik świetlicy – mgr Agnieszka Kusz oraz wychowawca świetlicy – mgr Anna Dębska.

      Pracownik biblioteki, w pierwszej części zajęć, bardzo ciekawie i intrygująco czytał fragmenty książki pt. ,,Biuro zaginionych zabawek”, po czym zachęcił przybyłych do swobodnych wypowiedzi na temat swoich ulubionych przedmiotów. Po części czytelniczej uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych, po których nastąpiła prezentacja wykonanych przez nich prac ,,swoich milusińskich”. Tuż po tym uczniowie ponownie aktywnie zabrali głos w dyskusji poświęconej zabawkom, z którymi nie rozstają się.
      Warsztaty przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną były bardzo ciekawe oraz bez wątpienia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestniczących w nich wychowanków świetlicy. Dzięki nim, uczniowie nie tylko zetknęli się z interesującą literaturą dla najmłodszych, ale także zrelaksowali się podczas wykonywania wspomnianych prac plastycznych. Mieli także okazję zwiedzenia wszystkich pomieszczeń biblioteki, a nawet bliższego przyjrzenia się wystawianym przez nią ekspozycjom zabawek sprzed lat.
      Naszej Szkole jest niezmiernie miło, że mogliśmy być aktywnymi uczestnikami pierwszych wyżej wspomnianych zajęć. Ogromnie cieszy nas fakt, że będą one odbywały się przez cały rok szkolny – w pierwszą środę każdego miesiąca, ponieważ już dziś obiecujemy swoją obecność na każdym z nich. Z niecierpliwością odliczamy czas do następnych warsztatów, nieustannie dumając nad czekającymi na nas kolejnymi atrakcjami…  


2014/2015KONKURS RECYTATORSKI

     W dniu 15 czerwca 2015 roku w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski dla klas I- III nt.: "Wiersze znanych autorów, które lubię". W konkursie brali udział chętni uczniowie - uczestnicy zajęć świetlicowych. Uczniów przygotowała i przeprowadziła konkurs p. Danuta Czechowicz.
     Konkurs zachęcił wwychowanków świetlicy do uczestnictwa w nowym roku szkolnym 2015/2016 w świetlicowym kółku recytatorskim. 

                                  

 


Laureaci konkursu:

I miejsce       -  Anna Jaśtal 
II miejsce      -  Marcelina Lewicka  
III miejsce     -  Oliwie Gurbiel  
Wyróżnienia  -  Marta Gregorczuk 
                     -  Wiktor Leszczyński
                     -  Bartłomiej Orczykowski 

 

Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

   Dnia 9 grudnia 2014 roku teatrzyk świetlicowy „Iskierki” odwiedził Przedszkole nr 11 w Dąbrowie Górniczej. Dzieci wraz z opiekunem p. Beatą Wawrzyniak przygotowali dla przedszkolaków przedstawienie pt. „Festyn dobrej zabawy”.
  Występ teatrzyku dostarczył małym przyjaciołom wiele śmiechu i dobrej zabawy. Uczniowie  mogli zaprezentować swoje talenty aktorskie, taneczne i muzyczne, które przyjęto z wielkim aplauzem.
     Teatrzyk otrzymał zaproszenie na kolejne przedstawienia.Wizyta leśniczego w świetlicy szkolnej

       Dnia 20 listopada 2014 roku naszą szkołę odwiedził leśniczy z Nadleśnictwa Siewierz. Spotkanie zorganizowała świetlica szkolna. Gość opowiedział nam: na czym polega praca leśniczego, co należy do jego obowiązków oraz w jaki sposób można zostać leśniczym.
       Pracownik nadleśnictwa uwrażliwiał uczestników spotkania na właściwe zachowanie w lesie. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali zaproszonego gościa. Zadawali  przy tym wiele pytań. Leśniczy przygotował dla uczniów niespodziankę - podarował nam prezent w postaci budki lęgowej dla sikorek.
      Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i pozwoliło dzieciom zgłębić wiedzę na temat lasu i jego mieszkańców.  

 
 
 
 
 
 
 
 
.