SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

 Przewodniczący Rady Rodziców: 

 Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców:

 Członkowie:      

 Klasa

 Imię i nazwisko

   
 5a  
 5b  
 5c

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34

 

Genin Noble Bank SA

 

94 1560 1010 2148 2089 4010 0001

 

W tytule wpłaty proszę umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia.