SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA

                          W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

W roku szkolnym 2018 / 2019 rodzice zakupują podręczniki                                              tylko i wyłącznie do religii w klasach I - VIII oraz podręcznik                                              i zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego do klasy VI.

 Religia :

 AUTOR
  TYTUŁ
 WYDAWNICTWO
KLASA
D. Kurpiński  J. Snopek                                    Red. ks. K. Mielnicki , E. Kondrak
Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik
 Jedność - Kielce
     I
D. Kurpiński J. Snopek                                             Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
 Idziemy do Jezusa - podręcznik
 Jednośc - Kielce
     II
D. Kurpiński J. Snopek                                             Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
 Jezus jest z nami - ćwiczeniówka !!!                 podręcznik - dla chętnych.
 Jednośc - Kielce
     III
ks.dr K. Mielnicki,  E. Kondrak,  B. Nosek
 Miejsca pełne BOGActw - podręcznik
 Jednośc - Kielce
     IV
ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak,                             E. Parszewska
 Spotkania uBOGAcające - podręcznik
 Jedność - Kielce
     V
ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak,                            E.  Parszewska
Tajemnice BOGAtego życia - podręcznik
 Jedność - Kielce
    VI
ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak,                             E. Parszewska
 Błogosławieni, którzy szukają Jezusa                - podręcznik
 Jedność - Kielce
   VII
ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak,                           E. Parszewska
 Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi                - podręcznik
 Jedość - Kielce
   VIII
       

 

Język niemiecki:

 

                       AUTOR
                    TYTUŁ
       WYDAWNICTWO
   KLASA
G. Motta, E. Książek – Kempa,                  A. Kubicka
 Wir smart 3  - podręcznik                       Wir smart 3  – zeszyt ćwiczeń 
        Lektorklett
      VI

Pozostałe podręczniki i ćwiczenia , uczniowie otrzymują                                                                                        zgodnie z regulaminem wypożyczeń w naszej bibliotece szkolnej.                                                        Podręczniki i ćwiczenia są finansowane z budżetu  państwa.

 

 

Copyright © 2018 sp8dabrowag.pl. All rights reserved. Create by FxDesign and eMDF