TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH W klasie IIIB