– Covid-19

Najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa / Найважливіші правила безпеки поведінка під час епідемії коронавірусу  –  POBIERZ Zasady-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii
Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19  – POBIERZ Prodecura odbierania uczniów
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  –  POBIERZ Wewnetrzne procedury bezpieczenstwa

Od 15 września 2021 roku nasza szkoła bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”, która potrwa do 15 października br. Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci klas I – III i ich rodziców oraz zwórcenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia wirusów.

Ogłoszenia

Back to top