W Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej, jak co roku przeprowadzony zostanie egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat (co do dnia).  

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) i praktycznej (jazda na własnym rowerze w kasku po wskazanym torze). 

Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:  

 •  znaki i sygnały drogowe, 
 • manewry na drodze,
 • czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
 • typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania),
 • pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach,
 • wyposażenie roweru i obsługa,
 • zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów,
 • pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową przeprowadzany jest na placu manewrowym.  

Ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak:  

 • jazda rowerem na wprost, 
 • ósemka,
 • zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca,
 • skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką,
 • skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką,
 • slalom między pachołkami,
 • przejazd między skakankami, 
 • zatrzymanie się w oznaczonym miejscu.

 Pozytywny wynik uzyskamy osiągając minimum 90 proc. poprawnych manewrów. 

Uczeń, który nie zdał egzaminu teoretycznego może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

Do egzaminu praktycznego uczeń przystępuje po pomyślnym zdaniu testu sprawdzającego wiadomości teoretyczne. 

Wymagane zgody i oświadczenia zostaną przekazane rodzicom przez uczniów. 

Harmonogram egzaminów:                 

część teoretyczna  część praktyczna 
  I termin  II termin   

06.06.2023 godz. 16.00 

 

kl. 4 (podczas lekcji)  22.05.2023  29.05.2023 
kl. 5 – 8 (sala 206 godz. 14.30)  26.05.2023  02.06.2023