Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.  

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.  

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.  

 Informacje dot. realizacji kampanii znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php 

Działajmy wspólnie, aby utrzymać skuteczność antybiotyków – ulotka

Problem narastającej oporności na antybiotyki – wystawa tematyczna