Gabinet terapeutyczny w budynku B

Uczniowie z trudnościami otoczeni są w naszej szkole szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkole znajdują się specjalne gabinety terapeutyczne przystosowane do zajęć logopedycznych oraz gabinet pedagoga i psychologa. 

Pomieszczenia gabinetów zostały odnowione i wyposażone w nowe meble i wygodne pufy. Nowoczesny laptop i oprogramowanie zakupione w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, umożliwiają prowadzanie diagnozy i terapii dzieci m. in.  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z obu gabinetów korzystają pedagodzy, psycholog, logopedzi oraz inni specjaliści i nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Oprogramowanie jakie zakupiono, to seria mTalent oraz Eduterapeutyka. Nowa aranżacja sal oraz nowoczesne pomoce zachęcają uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych i przynoszą  spodziewane efekty 

W dniu pasowania na ucznia (10.10.2022r.) zapraszamy chętnych rodziców uczniów klas pierwszych do obejrzenia gabinetów, natomiast w trakcie konsultacji rodzice uczniów pozostałych klas będą mieli taką możliwość.