Dnia 16 czerwca 2023 odbyła się w naszej szkole  Gala Laureatów podsumowująca konkursy, w których brali udział uczniowie naszej szkoły.  A były to konkursy prestiżowe, o randze wojewódzkiej, rejonowej i miejskiej.  Zajęcie miejsca na podium daje nie tylko satysfakcję z wygranej. Mając wysoką średnią ocen końcoworocznych, uczeń może się ubiegać o stypendium Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. 

Nagrody wręczała  Pani Dyrektor Monika Jarosińska i opiekunowie- mentorzy uczniów. Laureaci otrzymali  dyplomy i nagrody książkowe. 

Niewątpliwie największym sukcesem naszej szkoły są laureaci i finaliści Konkursów Przedmiotowych. Tegoroczni Laureaci z języka polskiego byli w nagrodę zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty w części język polski i otrzymali w tej części maksymalną liczbę punktów. 

Przemyślenia pewnej laureatki: 

„Biorąc udział w przedmiotowym konkursie z języka polskiego, przez tak długi okres jego trwania, sukces był niemal niedostrzegalny. Z racji tego, decyzja o udziale przybrała raczej spontaniczny charakter. Dopiero z czasem, etap za etapem, życie zmieniało bieg. Wszystko stawało się realne, namacalne i z każdą chwilą zależało mi jeszcze bardziej.   

Zaskakujące jest to, że rolę pierwszoplanową nie odgrywała nauka, lecz wytrwałość. To ona pomagała mi w przygotowaniach do każdej części olimpiady. 

Teraz wracam myślami do tamtego okresu pełnego niepewności oraz stresu i wiem, że było warto. Dzięki umiejętnościom, które zdobyłam, przygotowując się do olimpiady, jestem spokojna, bo wiem, że poradzę sobie w dalszej drodze mojej edukacji.” 

Natalia, 8e – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

Refleksje po konkursie: 

We wrześniu miałam wątpliwości, czy pogodzę naukę i obowiązki szkolne z Konkursem. Kiedy ogłoszono wyniki i dowiedziałam się, że zdobyłam Tytuł Laureata, poczułam wielki spokój. Wiedziałam, że ze wszystkim sobie poradzę!” 

Maja, 8e – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

„Stresowałam się, jak pójdzie mi Konkurs. Ale warto było podjąć wyzwanie. Smak sukcesu jest wyborny!”  

Kasia, 8e – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

„Dużo się uczyłam. I bardzo cieszę się z wygranej.”   

Wiktoria, 8e – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy sukcesów. Uczniów, którzy wahają się jeszcze, czy warto wziąć udział w konkursach, zachęcamy do udziału w nich w przyszłym roku szkolnym.