Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozpoczynają się od 12.09.2022. Listy uczniów poszczególnych grup będą do wglądu w sekretariacie budynku A i B. Szczegółowe informacje odnośnie dokładnych terminów zajęć zostaną wysłane prze e-dziennik do rodziców od nauczyciela prowadzącego daną grupę.