W dniach 24 – 26 maja (wtorek – czwartek) br. nie odbędą się zajęcia gimnastyki korekcyjnej z powodu przeprowadzanego w szkole egzaminu ósmoklasisty.