w roku szkolnym 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej

w BUDYNKU B

Uczniowie są proszeni o umieszczenie w komplecie podręczników kartki z danymi: nazwisko, imię, klasa.

12 VI 2023 r. (poniedziałek)

Upływa termin zwrotu lektur i innych książek wypożyczonych z Biblioteki Szkolnej (oprócz podręczników).

13 VI 2023 r. (wtorek)

Klasa 5A:

Godz. 8.55-9.40 ucz. od nr 1 do nr 11

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 12

Klasa 5B:

Godz. 10.45-11.30 ucz. od nr 1do 11

Godz. 11.40-12.25 ucz. od nr 12

 

14 VI 2023 r. (środa)

Klasa 5C:

Godz. 8.55-9.40 ucz. od nr 1 do nr 10

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 11

Klasa 6A:

Godz. 10.45-11.30 ucz. od nr 1 do nr 10

Godz. 11.40-12.25 ucz. od nr 11

 

15 VI 2023 r. (czwartek)

Klasa 6B:

Godz.8.55-9.40 ucz. od nr 1 do 11

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 12

Klasa 7A:

Godz. 10.45-11.30 ucz. od nr 1 do 10

Godz. 11.40-12.25 ucz. od nr 11

16 VI 2023 r. (piątek)

Klasa 8A:

Godz. 8.55-9.40 ucz. od nr 1do nr 12

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 13

Klasa 8B:

Godz. 10.45-11.30 ucz. od nr 1 do nr 10

Godz. 11.40-12.25 ucz. od nr 11

 

19 VI 2023 r. (poniedziałek)

Klasa 8C:

Godz. 8.55-9.40 ucz. od nr 1 do nr 10

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 11

Klasa 8D:

Godz. 10.45-11.30 ucz. od nr 1 do nr 10

Godz. 11.40-12.25 ucz. od nr 11

 

20 VI 2023 r. (wtorek)

Klasa 8E:

Godz. 8.55-9.40 ucz. od nr 1 do nr 11

Godz. 9.50-10.35 ucz. od nr 12

 

21 VI 2023r. (środa)

Godz. 9.00-12.00   – uczniowie, którzy nie oddali podręczników  w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych.

 

22 VI 2023 r. (czwartek)

Przygotowanie wykazu uczniów, którzy nie oddali podręczników do Biblioteki Szkolnej w r. sz. 2022/2023 i przekazanie go wychowawcom oraz Dyrekcji szkoły.

23 VI 2023 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego