Ruszyły przygotowania do kampanii Rowerowy Maj, która odbędzie się w dniach 4-31 maja 2022r. Akcja polega na tym, że każdy uczeń może przyjechać do szkoły na rowerze, hulajnodze, deskorolce, bądź na rolkach. Za wykonaną aktywność, uczeń dostaje naklejkę, która będzie wklejana do dzienniczka. Oprócz dzienniczka papierowego będzie możliwość zarejestrowania się w dzienniku elektronicznym, którego administratorem jest Pan Michał Zasępa.

Dziecko, które wyrazi chęć udziału w kampanii, musi oddać zgodę od opiekuna prawnego (wzory zgód znajduję się poniżej).  Zgody będzie można pobrać także w sekretariatach w budynkach: A i B.

 W budynku A są stojaki na rowery w ograniczonej liczbie, ale będzie możliwość zostawienia sprzętu, takiego jak hulajnogi, w szatniach. W budynku B nie ma stojaków na rowery. Można przypinać je do ławki, bądź do ogrodzenia. W budynku B jest też szatnia, która zostanie udostępniona na sprzęt. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery, które będą znajdowały się na zewnątrz.

plik Indywidualna zgoda na udział w kampanii 2022

plik WZÓR Zgoda na udział w kampanii w jęz. ukraińskim Згода одного із батьків