W dniach 14.10.2022 r. oraz 31.10.2022 r. obiady nie będą wydawane.
Opłata za obiady   –  PAŹDZIERNIK 2022    –  19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 10 PAŹDZIERNIKA  br.

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).