Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej ,bierze udział                                                                                                                        w Ogólnopolskim Konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA 2023”.

Głównym celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzowanie stosowania elementów odblaskowych przez dzieci oraz znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego.

Organizatorem konkursu jest: Komenda Wojewódzka Policji  w Katowicach.

Nasi uczniowie zrealizowali wiele działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym:

 1. Organizacja ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 2. Organizacja ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych a także kółka informatyczno-technicznego na których przeprowadzono szereg lekcji związanych            z tematem o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wykonanie przez dzieci odblasków – „Bezpieczne krawaty”, rozwiązywanie testów, quizów i zagadek o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 4. Organizacja dla uczniów wyjścia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej na warsztaty gdzie dzieci uczyły się min. udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, pokonywały przejścia dla pieszych dzięki elektrycznym symulatorom oraz poszerzyły wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i bezpiecznym stylu życia.
 5. Zorganizowanie przez uczniów akcji promującej bezpieczeństwo pieszych skierowanych do Seniorów z Domu Opieki „Pod Dębem”           w Dąbrowie Górniczej na której uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Droga do szkoły”,                                                                         uwieńczone drobnymi podarunkami w formie odblasków oraz słodkim poczęstunkiem.
 6. Promocja na stronie internetowej szkoły i w mediach    społecznościowych a także gazetkach ściennych na terenie placówki (umieszczanie zdjęć i filmików uczniów z podjętych działań).
 7. Organizacja prelekcji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z udziałem pana policjanta który zapoznał całą społeczność szkolną z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i jak bezpiecznie zachowywać się jako pieszy.
 8. Nagranie przez uczniów filmu o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 9. Nagranie przez uczniów piosenki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 10. Zatrudnienie w szkole nauczyciela przeszkolonego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego uprawnionego do przeprowadzania egzaminu na kratę rowerową.
 11. Prowadzenie szkolenia  i egzaminu  na kartę rowerową.

A tak było w WORDZIE  

i u Seniorów oraz w szkole.