GRUDZIEŃ 2022    –  16 dni x 5,50 zł = 88,00 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 10 GRUDNIA br.