–  LISDTOPAD 2022    –  20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 10 LISTOPADA  br.