certyfikat_1_20220317_1505900908

W ramach upamiętnienia 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 Grudnia 1981 – Pamiętamy!”. Akcja Śląskiego Kuratorium Oświaty miała na celu promowanie wśród młodzieży wiedzy o tragicznych wydarzeniach stanu wojennego. Za zrealizowanie powierzonych zadań otrzymaliśmy certyfikat.