Informujemy, iż w okresie od 26.06.2023r. do 07.07.2023r. na terenie naszej szkoły zorganizowane zostaną półkolonie.

REGULAMIN REKRUTACJI

Załączniki do pobrania:

  1. DEKLARACJA
  2. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Ważne daty:

05.06.2023r. do godz. 15.00 –  złożenie deklaracji wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku  w sekretariacie szkoły /warunek wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym/

07.06.2023r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i listy rezerwowej

Uwagi:

W rekrutacji mogą brać udział uczniowie z klas I-III.

Regulamin dotyczący rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach wraz z informacjami szczegółowymi  –  strona internetowa szkoły, sekretariat szkoły (budynek A)

Uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie i na listę rezerwową otrzymają pisemne informacje na temat harmonogramu i programu półkolonii.

Szczegółowych informacji udziela kierownik półkolonii p. Marzena Słaboń (nauczyciel w budynku B),  pedagog szkolny p. Jolanta Drąg (budynek B) oraz kierownik świetlicy szkolnej – p. Izabela Bednarska (budynek A).