W terminie  od 27.06.2022r. do 08.07.2022r. planowane jest zorganizowanie bezpłatnych półkolonii letnich dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 8  w Dąbrowie Górniczej. 

Ważne daty:  

  • do 03.06.2022r. do godz. 15.30 – złożenie DEKLARACJI wraz z KARTĄ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU w sekretariacie szkoły /warunek wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym/;
  • 06.06.2022r.– ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
  • 08.06.2022r.  godz. 17:00  budynek A, świetlica szkolna– zebranie  informacyjne z rodzicami.

Uwagi: 

W rekrutacji mogą brać udział uczniowie z klas I-III. Dzieci będą kwalifikowane wg regulaminu, a nie kolejności składania deklaracji. 

REGULAMIN  dotyczący rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach  wraz z informacjami szczegółowymi  znajduje się na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz stronie internetowej szkoły w zakładce UCZEŃ > Półkolonie letnie.  

Uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie i na listę rezerwową otrzymają pisemne informacje na temat harmonogramu i programu półkolonii. 

Szczegółowych informacji udziela kierownik półkolonii p. Agnieszka Kusz  i pedagog szkolny p. Joanna Tłustochowicz.  

Druki DEKLARACJI można pobrać ze szkolnej strony internetowej (zakładka UCZEŃ > Półkolonie letnie), jak również w sekretariacie szkoły w godz.: 07.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów w sekretariacie szkoły – do 3 czerwca 2022r. do godz. 15.00.