Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, rozpoczął się 15 maja i odbywa się elektronicznie poprzez stronę http://slaskie.edu.com.pl.

Przypominamy, iż każdy kandydat ma możliwość:
·  wybrania z oferty edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej maksymalnie trzech szkół, a także dodać po trzy szkoły z innych miast.
·  wybrania w każdej ze szkół nieograniczoną liczbę oddziałów, przy czym oddział, który kandydat wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany.

Należy pamiętać, że jeśli kandydat wskazał oddział dwujęzyczny, artystyczny, sportowy to dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja, a następnie musi wziąć udział w odpowiednim sprawdzianie kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, czy próbie sprawności fizycznej w terminie wskazanym przez daną szkołę.

Uwaga !!! w przypadku szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje obwodowość, więc do tych szkół rekrutują się nie tylko uczniowie z miasta Dąbrowa Górnicza, ale również z miast ościennych.

Nawet odpowiednia liczba przygotowanych miejsc może nie gwarantować naszym dąbrowskim absolwentom zakwalifikowania do wybranej szkoły. Należy więc rozważyć zaznaczenie możliwie jak największej liczby szkół i oddziałów przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego!!