Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Przedsięwzięcie organizuje Stowarzyszenie „Dla Polski”.