Wszelkich informacji na temat Stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5896/dokument/1263

oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.