– Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę                             
od poniedziałku do piątku w godzinach: 
BUDYNEK  A  – 6.30 – 17.00 dla klas I – III
BUDYNEK  B  – 7.00 – 16.00 dla klas IV – VIII
Kierownik świetlicy – mgr Izabela Bednarska

 

Regulamin świetlicy szkolnej  >> POBIERZ

Porozumienie  w sprawie żywienia dziecka w roku szkolnym 2023-2024 – Budynek A i B

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023-2024 – Budynek A 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023-2024 – Budynek B

 

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).
Opłata za obiady   –  GRUDZIEŃ 2023    –  16 dni x 5,50 zł = 88 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia   br.

 

Harmonogram wydawania obiadów – budynek A : ZOBACZ

 

Ogłoszenia

Back to top