– Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę                             
od poniedziałku do piątku w godzinach: 
BUDYNEK  A  – 6.30 – 17.00 dla klas I – IV
BUDYNEK  B  – 7.00 – 16.00 dla klas V – VIII
Kierownik świetlicy – mgr Joanna Cisowska

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).
Opałata za obiady   –  STYCZEŃ 2022    –  16 dni x 4,50 zł = 72 zł

Wpłaty na obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 15 STYCZNIA   

WYDAWANIE OBIADÓW  
W BUDYNKU A:
W BUDYNKU B:
Poniedziałek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2a, 2c, 3a
 klasy  2b, 2d, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c
 12.25
 klasy  5 – 8
Wtorek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2c, 2d
 klasy  2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c
 12.25
 klasy  5 – 8
Środa
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2b, 3a, 3b, 3c
 klasy  2a, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c
 12.25
 klasy  5 – 8
Czwartek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2c, 2d
 klasy  2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c
 12.25
 klasy  5 – 8
Piątek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2a, 2b, 2c, 3c
 klasy  2d, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c
 12.25
 klasy  5 – 8

 

Regulamin świetlicy POBIERZ >> Regulamin-wietlicy-10.20

Umowa o świadczenie usługi żywieniowej w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ >> umowa-usugi-ywieniowej-B-2020-2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ >> WNIOSEK-B–2020-2021

 

 

 

Back to top