– Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę                             
od poniedziałku do piątku w godzinach: 
BUDYNEK  A  – 6.30 – 17.00 dla klas I – IV
BUDYNEK  B  – 7.00 – 16.00 dla klas V – VIII
Kierownik świetlicy – mgr Izabela Bednarska

 

Regulamin świetlicy szkolnej  >> POBIERZ

Umowa o świadczenie usługi żywieniowej w roku szkolnym 2022/2023 – BUDYNEK A >> POBIERZ

Umowa o świadczenie usługi żywieniowej w roku szkolnym 2022/2023 – BUDYNEK B >> POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 – BUDYNEK A >> POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 – BUDYNEK B >> POBIERZ

 

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).
Opłata za obiady   –  MARZEC 2023    –  20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 10 MARCA br.

Podczas Rekolekcji Wielkopostnych  w dniach 20, 21, 22 marca 2023 r. obiady nie będą wydawane.

WYDAWANIE OBIADÓW  w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023
W BUDYNKU A:                                         
W BUDYNKU B:
Poniedziałek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2a, 2b, 2c
 klasy  3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b
 12.25
 klasy  5 – 8
Wtorek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2b, 2c, 3a
 klasy  2a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b
 12.25
 klasy  5 – 8
Środa
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2b, 2c, 3b
 klasy  2a, 3a, 3c, 3d, 4a, 4b
 12.25
 klasy  5 – 8
Czwartek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2a, 2b, 2c
 klasa  3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b
 12.25
 klasy  5 – 8
Piątek
 11.15
 11.30
 12.30
 klasy  1a, 1b, 1c
 klasy  2b, 2c, 3d
 klasy  2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b
 12.25
 klasy  5 – 8

 

 

 

Ogłoszenia

Back to top