W dniu 20 kwietnia 2023 roku w ramach ŚWIĘTA MATEMATYKI w klasach IV, V, VI, VII i VIII odbyły się następujące konkursy matematyczne:

  1. „Liczba π” – znajomość jak największej liczby cyfr po przecinku.
  2. „Mistrz sudoku”.
  3. „Z patronem Mickiewiczem przez matematykę” – test.
  4. Rebusy, krzyżówki, zagadki.

Dodatkowo  uczniowie wykonali ciekawe modele matematyczne w technice origami oraz nietypowe wielościany. Przygotowane prace zostały nagrodzone upominkami oraz ocenami z matematyki. Organizatorami konkursów byli nauczyciele matematyki.