„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca i której nie można nikomu odebrać”

(J. Paderewski).

Dnia 1 września br. uczniowie naszej placówki, w galowych strojach, z dźwiękami hymnu narodowego i uroczystym wejściem pocztu sztandarowego przywitali nowy rok szkolny 2022/2023.

Szczęśliwego nowego roku szkolnego!