w roku szkolnym 2022/2023

BUDYNEK B

ZAJĘCIA SPORTOWE
Wtorek
Piątek
14:30-15:30
  SKS PIŁKA NOŻNA
mgr M. Balcerek
 14:30-15:30
  SKS PIŁKA NOŻNA
mgr M. Balcerek

KOŁA ZAINTERESOWAŃ/ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Rodzaj zajęć/koło zainteresowań
Godzina
Dzień tygodnia
Prowadzący
Sala
Koło Matematyczne
15.30 – 16.15
poniedziałek
mgr A Janowska
18
Koło Matematyczne/zajęcia do egzaminu
16.15 – 17.00
poniedziałek
mgr K. Niewiara
19
Koło Geograficzne
15.00 – 15.45
wtorek
mgr M. Słaboń
świetlica
Koło Matematyczne
15.30 – 16.15
wtorek
mgr M. Szyda
206
Koło Historyczne
16.30 – 17.15
wtorek
mgr M. Kaczor
205
Koło Plastyczne
14.30 – 15.30
wtorek
mgr Z. Rogóż
5
Koło Informatyczne
15.30 – 16.15
wtorek
mgr B. Szczepańska
202
Zajęcia dodatkowe z języka Angielskiego
14.30 – 15.30
wtorek
mgr M. Duda
203
Koło Polonistyczne
13.30 – 14.15
środa
mgr M. Chmielowiec
19
Koło Polonistyczne
13.30 – 14.15
środa
mgr A. Mikulska
104
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
15.30 – 16.15
środa
mgr M. Zwierzchowska
BUDYNEK „A” s.8
Koło Historyczne
15.30 – 16.15
środa
mgr E. Kryńska
107
Koło Ekologiczne
13.40 – 14.25
czwartek
mgr E. Adamska-Bijak
107
Koło przedmiotów ścisłych matematyk + chemia
14.35 – 15.20
czwartek
mgr A. Kusz
104
Koło Języka Niemieckiego
15.00 – 16.00
czwartek
mgr J. Tambor-Jachna
świetlica
Koło Historyczne zajęcia wyrównawcze
15.45 – 16.45
piątek
mgr M. Katolik-Radovac
18
Koło Polonistyczne
16.00 – 16.30
piątek
mgr I. Nowak
19
BE Better Angielski nie musi być trudny
13.30 – 14.30
piątek
mgr A. Wach
107