W marcu 2022 r. uczniowie realizowali Szkolny projekt matematyczny dla klas VII – VIII „Chroń kropelkę. Wykorzystanie wody w domu”. Wykonywali prezentację multimedialną zawierającą analizę danych z obserwacji codziennego zużycia wody w domu.  

Woda jest niezbędna do życia. Jest domem dla roślin oraz zwierząt i wszystkim na Ziemi jest potrzebna do picia. Ponieważ potrzebujemy jej coraz więcej, a dostępnej, czystej wody jest coraz mniej, trzeba ją szanować i używać mądrze.  Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się obecnie do ochrony środowiska, także światowych zasobów wody. 

Realizując projekt „Chroń kropelkę” mieliśmy szansę na zainicjowanie działań, które przyczynią się do ochrony tych zasobów i wyrobienia w uczniach nie tylko świadomości tych problemów związanych z wodą, o jakich słyszy się w mediach, ale i umiejętności świadomego gospodarowania zasobami wodnymi w szkole i domach.