WYDAWANIE OBIADÓW ROZPOCZNIE SIĘ OD 12 WRZEŚNIA 2022 r.

Opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 o numerze: 61156010102148124283790005 GETIN NOBLE BANK S. A. z dopiskiem:

„Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz miesiąc”.

(Na konto wpłacamy całą sumę za dany miesiąc z uwzględnieniem odliczeń za odpisy; odliczenia i zgłoszone odpisy proszę konsultować z kierownikiem świetlicy lub wychowawcami świetlicy).
Opłata za obiady   –  WRZESIEŃ 2022    –  15 dni x 5,50 zł = 82,50 zł

Wpłaty za obiady – w nieprzekraczalnym terminie do 29 WRZEŚNIA  br.