Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie budynku B szkoły w dniu 8 lipca 2022 roku (piątek), w godzinach:

8.00 – 14.00.

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście (z legitymacją szkolną).  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji rodzic powinien okazać swój dowód tożsamości. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 08.07.2022 r. (piątek), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły (budynek B).

Przypominamy również o konieczności przekazania zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych przez kandydatów szkół ponadpodstawowych w wymaganym terminie (do 13.07.2022r.).

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – Dąbrowa Górnicza

REKRUTACJA 2022/2023 – (dg.pl)